Анонси
    
    
    
    
    
    
    
    
      
   Оголошення

   Назад

   <<<12 - 20 з 20>>> Архів
   24 Вересня 2021 12:28
   Оголошення

   Оголошення щодо результатів першого засідання Конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора – художнього керівника комунального підприємства «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради, що належить до сфери управління Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

   Відповідно до частини шостої статті 21-5 Закону України «Про культуру» Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації повідомляє, що за результатами першого засідання Конкурсної комісії з проведення  конкурсного добору на посаду  директора – художнього керівника  комунального підприємства  «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради, що належить до сфери управління Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, яке відбулося 23 вересня 2021 року, допущені до участі у конкурсному доборі  на посаду  директора – художнього керівника  комунального підприємства  «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради:

   • БИШ Олексій Володимирович;
   • ГРАБОВА Ірина Іванівна;
   • ЛЕВОЧКО Олександр Володимирович;
   • ТИХОМИРОВ Ігор Анатолійович.

   Відеозапис першого засідання Конкурсної комісії з проведення  конкурсного добору на посаду  директора – художнього керівника  комунального підприємства  «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради розміщений на офіційному YouTube – каналі «Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації»  за посиланням.  https://youtu.be/0KR_s1WcgBk

   Друге засідання відбудеться 28 вересня 2021 року о 14:00  у приміщенні Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації  (вул. Коцюбинського, 70, м. Чернігів, актовий зал) з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

   Представники громадськості можуть спостерігати за перебігом засідання на офіційному YouTube – каналі «Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації».

   17 Вересня 2021 11:36
   Оголошення

   Оголошення про проведення конкурсного добору на посаду генерального директора – керівника художнього Обласного комунального концертно-видовищного підприємства «Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм»

   Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) відповідно до Закону України «Про культуру» оголошує конкурсний добір на посаду генерального директора – керівника художнього Обласного комунального концертно-видовищного підприємства «Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм».

   Кваліфікаційні вимоги:

   • вища освіта (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації;
   • стаж роботи у сфері культури не менше 3 років;
   • стаж творчої роботи не менше 5 років;
   • володіння державною мовою;
   • здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.

    

   Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу:

   • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних данихвідповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
   • автобіографія, що містить прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв'язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
   • копія документа, що посвідчує особу;
   • копії документів про вищу освіту;
   • два рекомендаційні листи довільної форми;
   • мотиваційний лист довільної форми.

   Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

   Публічні презентації проєктів програм розвитку Обласного комунального концертно-видовищного підприємства «Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм» на один і п'ять років кандидати презентують під час другого засідання конкурсної комісії.

   Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.

   Документи подаються з 17 вересня 2021 року до 17.00 18 жовтня 2021 року включно. Зазначені документи надсилаються на поштову адресу (або подаються особисто до Департаменту): вул. Коцюбинського, 70, м. Чернігів, 14000, та електронну адресу електронна адреса: [email protected] з позначкою «Документи на конкурс».

   Умови проведення конкурсу:

   Загальний строк проведення конкурсу – не більше 2-х місяців з дня оголошення конкурсу.

    До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

   • за рішенням суду визнані недієздатною або їх дієздатність обмежена;
   • мають судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
   • є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління державним чи комунальним закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів.

    

   Інформація, що стосується матеріально-технічної бази Обласного комунального концертно-видовищного підприємства «Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм», фінансової звітності за попередній бюджетний період закладу культури, розміщена Фін звітність та мат-техн база.pdf.

    

   Умови праці на посаду керівника, якого проводиться конкурс

   Умови праці: повна зайнятість. За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці у межах, затверджених штатним розписом закладу культури, відповідно до чинного законодавства України.

     Керівникові можуть нараховуватись до посадового окладу різного виду доплати, виплати, надбавки або грошові винагороди/допомоги, передбачені чинним законодавством України, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств».

   Відпустка надається відповідно до КЗпП, статей 6, 8 Закону України «Про відпустки» та Колективного договору.

    

   Представники засобів масової інформації та громадськості можуть бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, де вони презентують запропоновані проєкти програм розвитку Обласного комунального концертно-видовищного підприємства «Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм» на один і п’ять років.

    

   ФОРМУВАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

    

   Департамент формує персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення конкурсного добору на посаду генерального директора – керівника художнього Обласного комунального концертно-видовищного підприємства «Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм».

   Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

   Членами конкурсної комісії можуть бути:

   • незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;
   • члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;
   • члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

   Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

   • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
   • має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
   • є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;
   • є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

    

   Три кандидатури від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу з врахуванням вимог статті 213 Закону України «Про культуру», про що складається протокол, який має містити всі необхідні реквізити (назву зборів, дату, місце їх проведення, порядок денний зборів, стислі відомості про розгляд питань, зазначення доповідача з кожного питання, результати голосування, прийняте рішення) та підписи уповноважених осіб (головуючого та секретаря).

   Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих трудовим колективом Обласного комунального концертно-видовищного підприємства «Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм», головуючим на загальних зборах трудового колективу подається до Департаменту письмово та електронною поштою наступні документи:

   • супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.
   • заява за формою, наведеною у додаток 1  до Положення про організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що належить до сфери управління Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації ;
   • анкета кандидата на включення до складу конкурсної комісії за формою наведеною у додаток 2  до Положення про організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що належить до сфери управління Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації;
   • протокол загальних зборів трудового колективу;
   • листок реєстрації із підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах.

   Обов’язковою умовою для включення до складу комісії  є повний,  вчасно направлений письмово, електронною поштою та зареєстрований у Департаменті зібраний пакет документів, не пізніше 16:00 години  останнього дня подачі документів.

   Відповідальність за достовірність поданих даних несуть кандидат і головуючий на зборах трудового колективу закладу культури.

    

   Департамент просить громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подати по три кандидатури, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

    

   Департамент розпочинає формування конкурсної комісії з 17 вересня 2021 року та приймає пропозиції щодо кандидатів до складу конкурсної комісії від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування до 16:00 07 жовтня 2021 року включно.

    

   Для участі у складі конкурсної комісії громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають Департаменту:

   • лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.
   • заяви від кандидатів за формою, наведеною у додаток 1.doc до Положення про організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що належить до сфери управління Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації ;
   • анкети кандидатів на включення до складу конкурсної комісії за формою наведеною у додаток 2.doc  до Положення про організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що належить до сфери управління Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації;
   • засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію.

   Зазначені документи надсилаються на поштову адресу (або подаються особисто до Департаменту): вул. Коцюбинського, 70, м. Чернігів, 14000, та електронну адресу електронна адреса: [email protected] з позначкою «Документи на конкурс».

   У разі подання кандидатур більше ніж від однієї громадської організації Департамент проводить он-лайн жеребкування на своєму офіційному вебсайті, про що повідомляє за три дні до проведення жеребкування.

   Пропозиції до складу конкурсної комісії, що не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про культуру», не розглядаються.

   Увага! Додатково інформуємо.

   Відповідно до частин третьої і шостої статті 213 Закону України «Про культуру» та Положення про організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що належить до сфери управління Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації від 15.05.2017 року № 161, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області 25 травня 2017 року за № 39/1128, кандидатури до складу конкурсної комісії подають громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування.

    

   Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань визначено Законом України «Про громадські об'єднання», згідно із яким громадська організація – це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

   Відповідно до частини дев’ятої статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання» дії від імені незареєстрованого громадського об’єднання, крім дій, пов’язаних з реєстрацією такого об’єднання, забороняються.

   З огляду на викладене та з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, просимо подати засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію.

   Відповідальна особа – Шляхтур Наталія Ігорівна, контактний телефон: (0462) 676-562.

    

    

   15 Вересня 2021 15:10
   Новина

   Документи подані для участі у конкурсному доборі на посаду директора – художнього керівника комунального підприємства «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради, що належить до сфери управління Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

   Відповідно до частин п’ятої і шостої статті 214 Закону України «Про культуру», Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації оприлюднює документи, подані для участі у конкурсному доборі на посаду директора – художнього керівника  комунального підприємства  «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради, що належить до сфери управління Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації з урахуванням Закону України «Про захист персональних даних».

   Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів (з 15.09.2021 по 16:00, 22.09.2021) можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту [email protected] (з позначкою «пропозиції та зауваження «Чернігівський обласний молодіжний театр»), які будуть передані конкурсній комісії з конкурсного добору на посаду директора – художнього керівника  комунального підприємства  «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради.

    Кандидат 1.

    Кандидат 2.

    Кандидат 3.

    Кандидат 4.

    

    

   14 Вересня 2021 16:00
   Новина

   Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації інформує про проведення першого засідання конкурсної комісії з проведення  конкурсного добору на посаду  директора – художнього керівника  комунального підприємства  «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради, що належить до сфери управління Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації

    

   Відповідно до статті 21-5 Закону України «Про культуру» та пункту 7 розділу III Положення про організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що належить до сфери управління Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації від 15.05.2017 року № 161, на офіційному сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації розміщується інформація про час та місце проведення першого засідання конкурсної комісії.

   Перше засідання конкурсної комісії з проведення  конкурсного добору на посаду  директора – художнього керівника  комунального підприємства  «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради, що належить до сфери управління Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації відбудеться 23 вересня 2021 року о 10:30 год. у приміщенні Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації  (вул. Коцюбинського, 70, м. Чернігів, актовий зал).

   03 Вересня 2021 12:14
   Новина

   Оголошення щодо проведення жеребкування для відбору кандидатур від громадських організацій у сфері культури для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора – художнього керівника комунального підприємства «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради.

   Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації повідомляє про проведення жеребкування для відбору кандидатур від громадських організацій у сфері культури для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду  директора – художнього керівника комунального підприємства «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради.

   Жеребкування буде проведено о 08:20 06 вересня 2021 року в приміщенні Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (вул. Коцюбинського, 70, м. Чернігів, актовий зал) з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

   Представники громадських організацій можуть бути присутніми під час проведення жеребкування. За онлайн-трансляцією процедури жеребкування можна спостерігати на офіційному YouTube – каналі «Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації». 

   13 Серпня 2021 10:55
   Новина

   Оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади директора-художнього керівника комунального підприємства «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради

    

   Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) відповідно до Закону України «Про культуру» оголошує конкурс на заміщення посади директора-художнього керівника КП «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради.

   Кваліфікаційні вимоги:

   • вища освіта;
   • стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;
   • володіння державною мовою;
   • здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.

    

   Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

   • післядипломна освіта у галузі управління;
   • ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;
   • науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;
   • досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;
   • володіння офіційними мовами Європейського Союзу;
   • досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;
   • схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;
   • бездоганна ділова репутація.

    

   Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу:

   • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних данихвідповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
   • автобіографія, що містить прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв'язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
   • копія документа, що посвідчує особу;
   • копії документів про вищу освіту;
   • два рекомендаційні листи довільної форми;
   • мотиваційний лист довільної форми.

   Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

   Публічні презентації проєктів програм розвитку закладу КП «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради на один і п'ять років кандидати презентують під час другого засідання конкурсної комісії.

   Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.

   Документи подаються з 13 серпня 2021 року до 17.00 13 вересня 2021 року включно. Зазначені документи надсилаються на поштову адресу (або подаються особисто до Департаменту): вул. Коцюбинського, 70, м. Чернігів, 14000, та електронну адресу електронна адреса: [email protected] з позначкою «Документи на конкурс».

   Умови проведення конкурсу:

   Загальний строк проведення конкурсу – не більше 2-х місяців з дня оголошення конкурсу.

    До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

   • за рішенням суду визнані недієздатною або їх дієздатність обмежена;
   • мають судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
   • є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління державним чи комунальним закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів.

    

   Інформація, що стосується матеріально-технічної бази комунального підприємства «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради, фінансової звітності за попередній бюджетний період закладу культури, розміщена за посиланням 1, 2.

    

   Умови праці на посаду керівника, якого проводиться конкурс

   Умови праці: повна зайнятість. За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівникові встановлюється посадовий оклад у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці у межах, затверджених штатним розписом закладу культури, відповідно до чинного законодавства України.

     Керівникові можуть нараховуватись до посадового окладу різного виду доплати, виплати, надбавки або грошові винагороди/допомоги, передбачені чинним законодавством України, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств».

   Відпустка надається відповідно до КЗпП, статей 6, 8 Закону України «Про відпустки» та Колективного договору.

    

   Представники засобів масової інформації та громадськості можуть бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, де вони презентують запропоновані проєкти програм розвитку КП «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради на один і п’ять років.

    

   ФОРМУВАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

    

   Департамент формує персональний склад конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на заміщення посади директора-художнього керівника комунального підприємства «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради.

   Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

   Членами конкурсної комісії можуть бути:

   • незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;
   • члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;
   • члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

   Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

   • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
   • має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
   • є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;
   • є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

    

   Суб’єкти, які користуються правом подання кандидатур до складу конкурсної комісії на заміщення посади директора-художнього керівника комунального підприємства «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради, до 16:00 03 вересня 2021 року подають до Департаменту відповідні документи.

   Три кандидатури від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу з врахуванням вимог статті 213 Закону України «Про культуру», про що складається протокол, який має містити всі необхідні реквізити (назву зборів, дату, місце їх проведення, порядок денний зборів, стислі відомості про розгляд питань, зазначення доповідача з кожного питання, результати голосування, прийняте рішення) та підписи уповноважених осіб (головуючого та секретаря).

   Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих трудовим колективом комунального підприємства «Чернігівський обласний молодіжний театр» Чернігівської обласної ради, головуючим на загальних зборах трудового колективу подається до Департаменту письмово та електронною поштою наступні документи:

   • супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.
   • заява за формою, наведеною у додаток_1 до Положення про організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що належить до сфери управління Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації ;
   • анкета кандидата на включення до складу конкурсної комісії за формою наведеною у додаток_2 до Положення про організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що належить до сфери управління Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації;
   • протокол загальних зборів трудового колективу;
   • листок реєстрації із підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах.

   Обов’язковою умовою для включення до складу комісії  є повний,  вчасно направлений письмово, електронною поштою та зареєстрований у Департаменті зібраний пакет документів, не пізніше 16:00 години  останнього дня подачі документів.

   Відповідальність за достовірність поданих даних несуть кандидат і головуючий на зборах трудового колективу закладу культури.

    

   Департамент просить громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подати по три кандидатури, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

    

   Департамент розпочинає формування конкурсної комісії з 13 серпня 2021 року та приймає пропозиції щодо кандидатів до складу конкурсної комісії від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування до 17:00 03 вересня 2021 року включно.

    

   Для участі у складі конкурсної комісії громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають Департаменту:

   • лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.
   • заяви від кандидатів за формою, наведеною у додаток 1  до Положення про організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що належить до сфери управління Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації ;
   • анкети кандидатів на включення до складу конкурсної комісії за формою наведеною у додаток 2  до Положення про організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури, що належить до сфери управління Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації;

   У разі подання кандидатур більше ніж від однієї громадської організації Департамент проводить он-лайн жеребкування на своєму офіційному вебсайті, про що повідомляє за три дні до проведення жеребкування.

   Пропозиції до складу конкурсної комісії, що не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про культуру», не розглядаються.

    

   Відповідальна особа – Шляхтур Наталія Ігорівна, контактний телефон: (0462) 676-562.

    

    

   19 Серпня 2020 09:00
   Новина

   Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА доводить до відома, що 18 серпня 2020 року відбувся конкурс на посаду директора-художнього керівника КП «Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка». За результатами конкурсного відбору переможцем оголошено Мойсієнко Сергія Михайловича.

   07 Серпня 2020 08:55
   Оголошення

   Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА доводить до відома, що друге засідання конкурсної комісії на посаду директора-художнього керівника КП «Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка» Чернігівської обласної ради відбудеться 18 серпня 2020 року о 15:30 в Чернігівській обласній державній адміністрації за адресою: вул. Шевченка,7, зал №1

   07 Серпня 2020 08:36
   Оголошення

   Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА доводить до відома, що перше засідання конкурсної комісії на посаду директора-художнього керівника КП «Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр ім.Т.Г.Шевченка» Чернігівської обласної ради відбудеться 18 серпня 2020 року о 15:00 в Чернігівській областій державній адміністраціх за адресою: вул. Шевченко, 7, зал №2

   <<<12 - 20 з 20>>> Архів

   Назад

   19 Серпня 2021 14:22